Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen i Leksand har under år 2014 bestått av

Tobias Nygårds ordf.

Beth Holzmann sekr.

Saras Inga Matsson Lissel kassör

Sören Hagman

Margareta Jobs

Styrelsesuppleanter har varit Doris Bergström, Ingrid Bröms, Thomas Nygårds

Revisorer har varit Ulla-Britt Eriksson och Anita Kalles

Suppleant Ulla-Britt Munck

Valberedning Agneta Hysing o Kristina Boman

Styrelsen har under året haft 8 möten: 27 jan. 17 febr. 11 mars, 8 april,14 maj, 3 juni, 22 sept. 11 nov. Nätverksträff på Moskogen 22 mars då Sören Hagman och Ingrid Bröms deltog Medlemsmöten under året 2014: Årsmöte på Edshultsgården den 11 mars då 29 personer deltog o Karin Brasar Eriksson visade bilder o berättade om sina år i Afrika. Sill-lunch hos Land Alice den 5 aug. 18 personer deltog. Gröt o julfest 10 dec Musikunderhållning av 3+1 Då hade 25 personer samlats. Aktiviteter En föreläsning av Ola Polmé och Marie Hultén ordnades tillsammans med Leksands Kommun på St Persgården den 5 mars. Föreningen bjöd på kaffe o tårta med underhållning på Edshult 17 okt. för de boende. Dagverksamheterna fick tårta även de. Så kom val som engagerade oss alla.Valets utslag har gjort att vi från Demensföreningen har fått flera aktiva inom politiken. Nu får vi vara med o påverka även från den sidan. Sommaren var en skön varm sommar som satte sina spår i dagverksamhetens arbete. En plötslig vattenskada gjorde att verksamheten fort fick flytta till Tibble servicehus. Där har dagverksamheten tre lägenheter + en lägenhet med en ny dagverksamhet för de som inte gått så långt i sin sjukdom. De höga ljud från barnen som går till matsalen på Edshult löste sig därmed för dagverksamheten. Ljuden kvarstår dock för de som bor på Edshultsgården. På boendet blev det dramatiskt under hösten då en brand uppstod nattetid. Personalen löste hela situationen helt föredömligt och ingen kom till skada. Något vi efterlyst länge började att arbetas fram under hösten. Våra Silviasystrar tillsammans med en särskild hemtjänstgrupp kommer att ha ansvaret för de som bor hemma som ska ha hemtjänst. Föreningen hade vid årets slut 71 betalande medlemmar

Slutord:

Vi ska som förening stödja både de sjuka o de anhöriga. Det gör vi genom att höras o synas. Trycka på politiker o chefer så att vardagen blir lite lättare för de som drabbats. Att bollas mellan olika instanser o personer när man är sjuk är o acceptabelt. Vi som förening måste hjälpa till o vara ett stöd. Vi trycker fortfarande på bemanningskravet som förbundet har ställt. Envishet kan ge resultat. Ett tack till alla våra medlemmar för året 2014 !

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *