Protokoll Årsmöte 2018

Protokoll för Leksands Demensförenings årsmöte

26 mars 2019

Edshultsgården

Parentation för de medlemmar som under året avlidit hölls av Hans Holzmann

1. Mötet öppnandes av ordf. Beth Holzmann

2. Dagordningen fastställdes

3. Till ordf. för mötet valdes Beth Holzmann

4. Till sekr. för mötet valdes Margareta Jobs

5. Att justera protokollet valdes Saras Inga Matsson Lissel och Doris Bergström

6. På fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst (Magasinet) svarade mötet ja.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.

8. Kassörens ekonomiska rapport gicks igenom och lades till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse lästes av Margareta Jobs och lades till handling.

10. På revisorernas förslag biföll mötet att styrelsen får full ansvarsfrihet för det

gångna året.

11. Till ordförande 1 år valdes Beth Holzmann

12. Tre ordinarie styrelseledamöter på två år valdes Kristina Adolfsson, Ingrid

Bröms och Sören Hagman.

13. Två styrelsesuppleanter på ett år valdes Doris Bergström och Jan Gatu

14. Två revisorer och en revisor suppleant på ett år valdes Inga Matsson Lissel

och Maj – Britt Pettersson. Suppl. Ulla- Britt Munch

15. Val av valberedning – Laila Labraaten och Agneta Hysing.

16. Styrelsens förslag till årsavgift år 2020 170kr för enskild och 250kr för par

biföll mötet.

Leksands Demensförenings årsmöte 26 mars 2019 blad 2

17. Ordf. påminner om att man kan ge minnesgåva till föreningen.

18. Ordf. förklarade årsmötet avslutat.

Nu följde smörgåstårta o kaffe o kaka samt musik underhållning av

Maria och Lars Olof Park Djura. Maria Sjöng från gammalt till nytt

och hennes man Lars Olof ackompanjerade på keyboard.

Alla 28 personer som kommit var så nöjda med kvällen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *