Verksamhet

Föreningens verksamhet

Leksands Demensförening bildades i mars 1996.

Vi anordnar med föreläsare.

Föreningen är öppen för alla som vill vara med.

Vi söker och behöver ditt stöd för att öka förståelsen för de demenssjukas situation.

 

 

Föreningen vill

* Verka för de demenssjukas rätt till ett värdigt liv.
* Vara kontaktorgan för de anhöriga samt erbjuda
stöd och rådgivning.
* Informera om demenssjukdomar, vård och
omsorgsformer, forskning, utveckling av vården
av demenssjuka
* Ta tillvara och utveckla enskildas kunskap och
erfarenhet bl a genom utbildning och kurser.
* Att anhöriga skall ha rätt till information, stöd
och avlösning i omvårdnaden.

 

 

Vad är demens och vad leder det till?

Demens är ett sjukdomstillstånd, som drabbar vissa av
hjärnans funktioner. Det innebär att t ex minnet sviker,
orienteringsförmågan försämras, talet bryts ner och
kommunikation med andra inte kan upprätthållas.

 

 

De anhöriga och de dementa

Demenssjukdomarna kallas ibland för ”de anhörigas
sjukdom”. Med det uttrycket vill man visa på det stora
och tunga ansvar, som läggs på det anhöriga. I detta ingår
också att föra de demenssjukas talan.

 

 

Du är varmt välkommen att stödja föreningen

Bli medlem? titta in på flik: ”styrelse och kontakt” och kontakta
en av våra kontaktpersoner för att få veta mer!

Om du vill stödja oss med en gåva står vårt

Bankgiro 5014 – 6687  alltid till förfogande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *