OBS ! ! ! Leksands Demensförening har bytt från plusgiro till Bankgiro 5014 – 6687  OBS ! ! ! 

Leave a Reply