Årsmötesprotokoll

Protokoll för Leksands Demensförenings årsmöte

4 mars 2020

Edshultsgården

22 medlemmar deltog + Mats Ingvars duo

Parentation hölls av Hans Holzmann

1. Mötet öppnandes av ordf. Beth Holzmann

2. Dagordningen lästes och godkändes

3. Till ordf. för mötet valdes Beth Holzmann

4. Till sekr. för mötet valdes Margareta Jobs

5. Till två protokolljusterare valdes Mary Svahn Hansson och Ulla-Britt Munch

6. På frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst svarade mötet ja.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes och lades till handlingarna.

8. Kassörens ekonomiska rapport gicks igenom av Helene Sunnanängs.

9. Revisorernas berättelse lästes av Inga Matsson Lissel

10. På fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året svarade mötet ja.

11. Till ordförande 1 år valdes Beth Holzmann

12. Till två ordinarie styrelseledamöter på två år valdes Beth Holzmann och

Margareta Jobs.

13. Till två styrelsesuppleanter på 1 år valdes Doris Bergström och Jan Gatu.

14. Till två revisorer valdes Inga Matsson Lissel och Maj-Britt Pettersson.

Supl. Ulla-Britt Munch.

15. Till kamrer valdes Helene Sunnanängs.

16. Ansvarig för föreningens hemsida valdes Tobias Nygårds.

17. Till valberedning utsågs Agneta Hysing sammankallande och Ulla-Britt

Munch.

18. Styrelsens förslag till årsavgift år 2021 Enskild 170 kr Par 250 kr bifölls

19. Information

Informerades om att det blir trivselträffar på ABF en gång/månaden med början den 30 mars kl. 13,30.

Öppet medlemsmöte tillsammans med SKPF den 27 april kl. 14,00 på St Persgården. Carina Lindegren från förbundet talar om Framtidsfullmakt och Demensförbundet.

20. Mötet avslutades av ordförande Beth Holzmann.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *