Årsmötesprotokoll 2018

Leksands Demensförenings styrelse har under år 2017 varit

Beth Holzmann ordf o sekr.

Ingrid Bröms

Sören Hagman

Margareta Jobs v.ordf.

Kristina Adolfsson

Styrelsesuppleanter har varit

Doris Bergström

Tobias Nygårds

Jan Gattu

Adjungerad Saras Inga Matsson Lisell kassör

Revisorer har varit Ulla-Britt Eriksson och Anita Kalles Suppleant Ulla-Britt Munch.

Valberedning har varit Agneta Hysing

Styrelsen har haft möte 16 jan. 20 febr 20 mars, Årsmöte 18 april, 24 april, 16 maj, 11 sept. 9 okt. 6 nov.

På vårt årsmöte deltog 35 personer o lyssnade till Helene Anngård som berättade o visade bilder på sin o familjen järnväg i Djura.

Vi ordnade med föreläsningar 23 mars på Sveasalen då 110 personer kom o lyssnade till Hans Inge Lindeskov o Margareta Svensson från förbundet.

29 mars var det en teater på Svea som skildrade hur världen blir från en alzheimersdrabbad kvinnas synvinkel.

26 personer kom på utflykt till Djurhedens Järnväg den 16 aug.

Ytterligare en föreläsning den 30 nov. av samma föreläsare.

Grötmöte den 28 nov. Jan Erik Åkerström underhöll med historier o musik.

Föreningen har under året haft två anhörigcirklar. En på våren o en på hösten. Vi har då haft samarbete med demenssköterka, anhörigkonsulent och biståndshandläggare på kommun. Tyvärr upplever vi från föreningen att de sjuka har gått väldigt långt i sin sjukdom. De anhöriga borde ha fått gå cirkel mycket tidigare och fått stöd genom den.

Den 13 maj var det nätverksträff på Moskogen. Beth deltog. Utbildning i bl.a. vårt medlemssystem.

Föreningen har bjudit på kaffe och underhållning på Edshult vår o höst

Minnenas journal har vi prenumererat på till Edshult o Dagverksamheten.

Vid årets slut var vi 79 st medlemmar en ökning med 11 personer ! ! !

Slutord: Ett händelserikt år 2017 får vi lägga bakom oss. Vi ser att föreningen behövs. Denna sjukdom – de anhörigas sjukdom – gör att man blir så utsatt och sårbar. Är samhället, kommun och landsting, berett att ta emot den vårdtyngden ? Utan de anhöriga – hur skulle det gå? Därför måste alla vara rädda om de anhöriga så de orkar med både sig själva och den sjuke. Vi ser därför fram emot ett fortsatt positivt samarbete med kommunen. Vi har gemensamt mål – underlätta för anhöriga o se till att den sjuke får bra vård. Se till att folk i gemen blir uppmärksamma på och får kunskap om sjukdomen.

Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår med nya ideér och nya krafter.

Stort tack till alla våra medlemmar !

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *