månadsarkiv: mars 2020

Corona Virus!

Som ni alla vet vid det här laget härjar corona viruset och detta gör att vi vidtagit åtgärder också! Vi kommer att ställa in alla sammankomster tillsvidare för att värna om hälsan. Prio ett för oss är att motverka smitta. Detta är ju jättetråkigt men vi känner att inga onödiga risker skall tas. Detta gäller […]

Läs mer

Årsmötesprotokoll

Protokoll för Leksands Demensförenings årsmöte 4 mars 2020 Edshultsgården 22 medlemmar deltog + Mats Ingvars duo Parentation hölls av Hans Holzmann 1. Mötet öppnandes av ordf. Beth Holzmann 2. Dagordningen lästes och godkändes 3. Till ordf. för mötet valdes Beth Holzmann 4. Till sekr. för mötet valdes Margareta Jobs 5. Till två protokolljusterare valdes Mary […]

Läs mer