månadsarkiv: april 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen i Leksand har under år 2014 bestått av Tobias Nygårds ordf. Beth Holzmann sekr. Saras Inga Matsson Lissel kassör Sören Hagman Margareta Jobs Styrelsesuppleanter har varit Doris Bergström, Ingrid Bröms, Thomas Nygårds Revisorer har varit Ulla-Britt Eriksson och Anita Kalles Suppleant Ulla-Britt Munck Valberedning Agneta Hysing o Kristina Boman Styrelsen har under året haft […]

Läs mer