Vi fortsätter vår cirkelträff den 5 november kl. 13,00 på ABF Då kommer Kristina och talar om bemötande. Ett ämne som är nog så svårt när man vårdar 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan.

Gången efter blir den 3 december. Samma tid och plats. Vi tar upp aktuella saker i kommun när det gäller demensvård.

Dagen efter den 4 december blir det julgröt på Edshult på kvällen. Gröt och skinksmörgås, kaffe o kaka och underhållning. Då är Du välkommen med din anhöriga. Det kommer annons i Magasin Leksand senare.

Välkommen på våra träffar !

Beth och Margareta

Anhörigyräff på ABF

Den 8 okt. kl.13-15 är det dags för Anhörigträff på ABF

 

Annhörigveckan:

Anhörigveckan kommer vi att medverka med föreläsning tillsammans med anhörigstöd. Håll era ögon öppna för mer information om detta kommer i annonsbladet Magasinet!

Leksands Demensförenings styrelse har under år 2017 varit

Beth Holzmann ordf o sekr.

Ingrid Bröms

Sören Hagman

Margareta Jobs v.ordf.

Kristina Adolfsson

Styrelsesuppleanter har varit

Doris Bergström

Tobias Nygårds

Jan Gattu

Adjungerad Saras Inga Matsson Lisell kassör

Revisorer har varit Ulla-Britt Eriksson och Anita Kalles Suppleant Ulla-Britt Munch.

Valberedning har varit Agneta Hysing

Styrelsen har haft möte 16 jan. 20 febr 20 mars, Årsmöte 18 april, 24 april, 16 maj, 11 sept. 9 okt. 6 nov.

På vårt årsmöte deltog 35 personer o lyssnade till Helene Anngård som berättade o visade bilder på sin o familjen järnväg i Djura.

Vi ordnade med föreläsningar 23 mars på Sveasalen då 110 personer kom o lyssnade till Hans Inge Lindeskov o Margareta Svensson från förbundet.

29 mars var det en teater på Svea som skildrade hur världen blir från en alzheimersdrabbad kvinnas synvinkel.

26 personer kom på utflykt till Djurhedens Järnväg den 16 aug.

Ytterligare en föreläsning den 30 nov. av samma föreläsare.

Grötmöte den 28 nov. Jan Erik Åkerström underhöll med historier o musik.

Föreningen har under året haft två anhörigcirklar. En på våren o en på hösten. Vi har då haft samarbete med demenssköterka, anhörigkonsulent och biståndshandläggare på kommun. Tyvärr upplever vi från föreningen att de sjuka har gått väldigt långt i sin sjukdom. De anhöriga borde ha fått gå cirkel mycket tidigare och fått stöd genom den.

Den 13 maj var det nätverksträff på Moskogen. Beth deltog. Utbildning i bl.a. vårt medlemssystem.

Föreningen har bjudit på kaffe och underhållning på Edshult vår o höst

Minnenas journal har vi prenumererat på till Edshult o Dagverksamheten.

Vid årets slut var vi 79 st medlemmar en ökning med 11 personer ! ! !

Slutord: Ett händelserikt år 2017 får vi lägga bakom oss. Vi ser att föreningen behövs. Denna sjukdom – de anhörigas sjukdom – gör att man blir så utsatt och sårbar. Är samhället, kommun och landsting, berett att ta emot den vårdtyngden ? Utan de anhöriga – hur skulle det gå? Därför måste alla vara rädda om de anhöriga så de orkar med både sig själva och den sjuke. Vi ser därför fram emot ett fortsatt positivt samarbete med kommunen. Vi har gemensamt mål – underlätta för anhöriga o se till att den sjuke får bra vård. Se till att folk i gemen blir uppmärksamma på och får kunskap om sjukdomen.

Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår med nya ideér och nya krafter.

Stort tack till alla våra medlemmar !

OBS ! ! ! Leksands Demensförening har bytt från plusgiro till Bankgiro 5014 – 6687  OBS ! ! ! 

Leksands Demensförenings styrelse har under år 2015 varit

Tobias Nygårds ordf.

Beth Holzmann sekr.

Saras Inga Matsson Lissel kassör

Sören Hagman

Margareta Jobs

Styrelsesuppleanter har varit

Doris Bergström

Ingrid Bröms

Kristina Adolfsson

Revisorer har varit Ulla-Britt Eriksson och Anita Kalles Suppleant Ulla-Britt Munch.

Valberedning har varit Agneta Hysing och Kristina Boman

Styrelsen har haft möte 5 mars, Årsmöte 8 april, 12 maj, 12 augusti Rältagården, 14 september, 26 oktober, 1 december grötmöte

Nätverksträff på Moskogen den 14 mars. Ingrid Bröms och Kristina Adolfsson deltog.

Medlemsmöten: Årsmöte 8 april Edshult Tandhygienist Monica Hedly från Insjön berättade om olika tandvårdsstöd som finns att tillgå.
Smörgåstårta med dricka och kaffe med kaka serverades.
12 augusti samlades medlemmar till Rältagården. Där fick vi buffé och underhållning av bygdens son Ingemar Ihlis.
1 december hade vi traditionsenligt vårt grötmöte på Edsult. Underhållningen var en fin trubadur Janne Landin.
Under både våren 22 maj och hösten 18 december har föreningen bjudit alla på Edshult på kaffe och tårta med underhållning.

Den 15 november var vi på Brandmannen med ett bord där vi hade information om demensföreningen.
Den 18 november deltog styrelseledamöter med information på anhörigstöd på Edshult.

Vid årets slut var vi 71 medlemmar.

Det som började arbetas fram under förra verksamhetsåret genomfördes under detta år. Silviateamet ! Vi som har haft kontakt har sett resultat. Tyvärr har man från kommunens sida inte tagit det hela på allvar. Man kan rasera en bra verksamhet på nolltid, bygga upp en tar mycket tid.

Slutord: Vi försöker att höras o synas på ett positivt vis. De som bestämmer ser tyvärr ofta bara pengar och budget och inte lidande som sjuka och anhöriga går igenom. Vår förening har därför en tydlig uppgift att peka på missförhållanden. Kan vi samarbeta med kommunen för att få bättre vård är det det bästa. Personalen får nu lära sig en metod som heter BPSD (beteende,psykiska,sociala vid demens) En mätmetod som kanske kan hjälpa till med vissa fall. Den är riksövergripande. Ett steg i rätt riktning.
Stort tack till alla våra medlemmar för år 2015 !

Styrelsen i Leksand har under år 2014 bestått av

Tobias Nygårds ordf.

Beth Holzmann sekr.

Saras Inga Matsson Lissel kassör

Sören Hagman

Margareta Jobs

Styrelsesuppleanter har varit Doris Bergström, Ingrid Bröms, Thomas Nygårds

Revisorer har varit Ulla-Britt Eriksson och Anita Kalles

Suppleant Ulla-Britt Munck

Valberedning Agneta Hysing o Kristina Boman

Styrelsen har under året haft 8 möten: 27 jan. 17 febr. 11 mars, 8 april,14 maj, 3 juni, 22 sept. 11 nov. Nätverksträff på Moskogen 22 mars då Sören Hagman och Ingrid Bröms deltog Medlemsmöten under året 2014: Årsmöte på Edshultsgården den 11 mars då 29 personer deltog o Karin Brasar Eriksson visade bilder o berättade om sina år i Afrika. Sill-lunch hos Land Alice den 5 aug. 18 personer deltog. Gröt o julfest 10 dec Musikunderhållning av 3+1 Då hade 25 personer samlats. Aktiviteter En föreläsning av Ola Polmé och Marie Hultén ordnades tillsammans med Leksands Kommun på St Persgården den 5 mars. Föreningen bjöd på kaffe o tårta med underhållning på Edshult 17 okt. för de boende. Dagverksamheterna fick tårta även de. Så kom val som engagerade oss alla.Valets utslag har gjort att vi från Demensföreningen har fått flera aktiva inom politiken. Nu får vi vara med o påverka även från den sidan. Sommaren var en skön varm sommar som satte sina spår i dagverksamhetens arbete. En plötslig vattenskada gjorde att verksamheten fort fick flytta till Tibble servicehus. Där har dagverksamheten tre lägenheter + en lägenhet med en ny dagverksamhet för de som inte gått så långt i sin sjukdom. De höga ljud från barnen som går till matsalen på Edshult löste sig därmed för dagverksamheten. Ljuden kvarstår dock för de som bor på Edshultsgården. På boendet blev det dramatiskt under hösten då en brand uppstod nattetid. Personalen löste hela situationen helt föredömligt och ingen kom till skada. Något vi efterlyst länge började att arbetas fram under hösten. Våra Silviasystrar tillsammans med en särskild hemtjänstgrupp kommer att ha ansvaret för de som bor hemma som ska ha hemtjänst. Föreningen hade vid årets slut 71 betalande medlemmar

Slutord:

Vi ska som förening stödja både de sjuka o de anhöriga. Det gör vi genom att höras o synas. Trycka på politiker o chefer så att vardagen blir lite lättare för de som drabbats. Att bollas mellan olika instanser o personer när man är sjuk är o acceptabelt. Vi som förening måste hjälpa till o vara ett stöd. Vi trycker fortfarande på bemanningskravet som förbundet har ställt. Envishet kan ge resultat. Ett tack till alla våra medlemmar för året 2014 !

Nu har vi fått in två länkar som kan vara intressanta

Handikapp-tips-bloggen handlar om tips, råd och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning i huvudsak demens eller rörelsehinder.

Textiltips-bloggen innehåller tygmönster till lätt av- och påtagbara kläder alternativt var man köpa sådana kläder samt konstnärliga aktiviteter för personer med funktionsnedsättning, som t.ex. demens.

Årets Vårdbiträde/Undersköterska år 2012

Photobucket

Från vänster:
Astrid Helgesson, Tanum
Benthe Rasmussen, Jönköping
Rossy Andersen, Kävlinge
Monaliss Westby, Sysslebäck
Ann- Christine Martens, Malung

Bilden tagen från: http://www.klockargardsfonden.se (om ni vill läsa motiveringarna besök klockargårdsfondens hemsida)

 

Varmt välkomna till Leksands Demensförenings egna hemsida. Under denna flik ”händelser” så kommer ni kunna följa vad som händer i föreningen under årets lopp.